Våra tjänster

Om oss

Kvalitet och miljö

Affärsidé och Policies

Sök jobb hos oss

Kontakt

 


Teknostäd utför lokalvårdstjänster inom Storstockholm med omnejd för den offentliga och privata sektorn. Vi utför miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad och med kvalitet i alla led.